Algemene Informatie

Welkom bij het Prins Hendrik Internaat

Het Prins Hendrik Internaat is een internaat voor kinderen van binnenvaartschippers. Deze kinderen zijn vanaf hun 6e jaar leerplichtig. Omdat zijn naar school moeten, kunnen zij niet meer voortdurend aan boord bij hun ouders wonen.

Het Prins Hendrik Internaat zorgt voor huisvesting, opvoeding en begeleiding van deze kinderen in samenwerking met de ouders, die dit door hun reizende beroep doordeweeks niet zelf kunnen doen.

Kom kennismaken met het Prins Hendrik Internaat op een moment dat het u schikt! 030-6084840 of 06-22812494

Er is een leefgroep, de Amstelhof, waar 11 kinderen uit 6 gezinnen wonen.

beatrixsluis vreeswijk

MEDEWERKERS

Aan het P.H.I. zijn zo’n kleine 10-tal medewerkers verbonden. Vanuit verschillende functies zijn zij allen direct of indirect betrokken bij de opvoeding/begeleiding van de kinderen.

Directeur
Aan het Prins Hendrik Internaat is geen directeur of locatiemanager verbonden. Het internaat valt onder de verantwoordelijkheid van een regiodirecteur van Stichting Meander-Prokino.

Pedagogisch medewerker 3
De teambegeleiding wordt verzorgd door Emmy van Ginkel. Zij ondersteunt de groepsleiding bij pedagogische zaken, geeft coaching aan het team en is tevens aanspreekpunt voor ouders.

Pedagogisch medewerkers
De verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers is de dagelijkse verzorging en pedagogische begeleiding van de kinderen, zowel individueel als in de groep.

Administratie/receptie
Op de afdeling administratie/receptie is Heidi Reijngoud werkzaam. Voor allerhande administratieve zaken kunnen kinderen, medewerkers en ouders bij haar terecht.

Facilitaire dienst
Het huishoudelijk personeel geeft de pedagogisch medewerkers ondersteuning bij het huishoudelijke werk op de leefgroep of verzorgen werkzaamheden in het gebouw. Er is wekelijks een medewerker Technische Dienst op ZZP-basis aanwezig.

Het Prins Hendrik Internaat heeft een protestants-christelijke identiteit. De opvoeding en begeleiding van jongeren gebeurt vanuit de christelijke levensbeschouwing. Het Prins Hendrik Internaat maakt deel uit van de Stichting Meander. Voor meer informatie: http:www.stgmeander.nlNo Comments

Prins Hendrik Internaat


Prins Hendrik Internaat
Industrieweg 1-B
3433 NL Nieuwegein
Telefoon: 030-6084848
www.prinshendrikinternaat.nl
E-mail: info@prinshendrikinternaat.nl

Social Media


Facebook Facebook

Hoofdkantoor


Stichting Meander (Hoofdkantoor)
Diemermere 13-19
1112 TB Diemen
Telefoon: 088-2330000
www.stgmeander.nl
E-mail: info@prokino.nl